Kata yang dimulai dengan huruf "Y"

 • ya

  10 sinonim dan 2 antonim kata ya
 • yaitu

  4 sinonim kata yaitu
 • yakin

  8 sinonim dan 1 antonim kata yakin
 • yakni

  4 sinonim kata yakni
 • yang

  1 sinonim kata yang
 • yang-yang

  1 sinonim kata yang-yang
 • yaum

  1 sinonim kata yaum
 • yoga

  10 sinonim kata yoga
 • yogi

  3 sinonim kata yogi
 • yojana

  1 sinonim kata yojana
1 2

Jelajahi Tesaurus: