Bahu-membahu

“ba-hu-mem-ba-hu”


Apa sinonim dari kata Bahu-membahu?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Bahu-membahu mempunyai 15 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Bahu-membahu.

Sinonim Bahu-membahu

 • Bantu-membantu
 • Bekerja Sama
 • Berangkulan
 • Berdampingan
 • Bergandeng Tangan
 • Bergotong-royong
 • Berkolaborasi
 • Berkongsi
 • Berpegang Tangan
 • Bersama-sama
 • Bersanding Bahu
 • Bersekutu
 • Bersendel Bahu
 • Sandar-menyandar
 • Tolong-menolong

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari bahu-membahu adalah bantu-membantu, bekerja sama, berangkulan, berdampingan, bergandeng tangan, bergotong-royong, berkolaborasi, berkongsi, berpegang tangan, bersama-sama, bersanding bahu, bersekutu, bersendel bahu, sandar-menyandar, tolong-menolong.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Bantu-membantu

 • Bahu-membahu
 • Bergotong-royong
 • Berkolaborasi
 • Berpegangan Tangan
 • Bersama-sama
 • Bersandingan Bahu
 • Bersendel Bahu
 • Gotong Royong
 • Tolong-menolong

Berdampingan

 • Bahu-membahu
 • Bantu-membantu
 • Berapat-rapat
 • Berdampilan
 • Berdekatan
 • Berdempetan
 • Berdompak
 • Berendeng
 • Bergandengan
 • Berhampiran
 • Berhimpit
 • Beriringan
 • Berpegangan Tangan
 • Bersaing
 • Bersama- Sama
 • Bersama-sama
 • Bersampingan
 • Bersandingan
 • Bersandingan Bahu
 • Bersebelahan
 • Bersendel Bahu
 • Bersisian
 • Berteman
 • Bertetangga
 • Gotong-royong
 • Kolateral
 • Mengepil
 • Pararel
 • Rapat
 • Sandar-menyandar
 • Sejajar
 • Sejalan
 • Tolong-menolong

Bergandengan

 • Bahu-membahu
 • Bekerja Sama
 • Berangkaian
 • Berantai
 • Berbimbingan
 • Berdampingan
 • Berdekatan
 • Bergala
 • Bergotong Royong
 • Berhubungan
 • Berjabatan
 • Berjalinan
 • Berkaitan
 • Berkolaborasi
 • Berpautan
 • Berpegangan Tangan
 • Bersambungan
 • Bersangkutan
 • Bertalian
 • Bertaut
 • Bertautan
 • Tolong-menolong

Bergotong Royong

 • Bahu-membahu
 • Bantu-membantu
 • Berangkulan
 • Berdampingan
 • Berkolaborasi
 • Berpegangan Tangan
 • Bersama-sama
 • Bersandingan Bahu
 • Gugur Gunung
 • Sandar-menyandar
 • Tolong-menolong

Gotong Royong

 • Bahu-membahu
 • Bantu-membantu
 • Berangkulan
 • Berdampingan
 • Berkolaborasi
 • Berpegangan Tangan
 • Bersama-sama
 • Bersandingan Bahu
 • Gugur Gunung
 • Sandar-menyandar
 • Tolong-menolong

Daftar Kata