Canai

“ca-nai”


Apa sinonim dari kata Canai?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Canai mempunyai 1 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Canai.

Sinonim Canai

 • Batu Asah

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari canai adalah batu asah.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Acu

 • Melewa
 • Membega
 • Membentuk
 • Membidik
 • Mencanai
 • Mencetak
 • Mengamang
 • Mengarahkan
 • Menggugat
 • Menggugut
 • Menodong
 • Menuang
 • Menunjuk
 • Menyelaraskan
 • Menyesuaikan
 • Merujuk

Batu Asah

 • Batu Amril
 • Batu Canai
 • Batu Kilir
 • Batu Kisaran
 • Gerinda

Gerinda

 • Batu Asah
 • Batu Canai
 • Batu Kilir
 • Batu Kisaran

Mengacu

 • Berpatokan
 • Melewa
 • Membega
 • Membentuk
 • Membidik
 • Memperhatikan
 • Mencanai
 • Mencetak
 • Menetapkan
 • Mengaitkan
 • Mengamang
 • Mengandalkan
 • Mengarahkan
 • Menggantungkan
 • Menggugat
 • Menggugut
 • Menodong
 • Menuang
 • Menunjuk
 • Menyebutkan
 • Menyelaraskan
 • Menyesuaikan
 • Merujuk
 • Merupakan

Mengasah

 • Melancipkan
 • Melatih
 • Memapak
 • Memapar
 • Memepat
 • Mempertajam Pikiran
 • Menajamkan
 • Mencalak
 • Mencanai
 • Mengecas
 • Menggerinda
 • Menggosok Gigi
 • Mengikir
 • Mengilapkan
 • Mengilir
 • Menyegarkan Pikiran
 • Menyerudi
 • Merancung
 • Meratakan
 • Meraut
 • Meruncingkan

Daftar Kata