Menzikirkan

Kata “Menzikirkan” memiliki 4 suku kata.

Suku kata tersebut adalah: men-zi-kir-kan.


Apa sinonim dan antonim dari kata Menzikirkan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata Menzikirkan mempunyai 13 sinonim dan 2 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Menzikirkan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Menzikirkan

 • Melakukan Zikir Secara Rutin
 • Memikirkan Dzikir
 • Memperbanyak Zikir
 • Mendalamkan Dzikir
 • Mendoakan
 • Mengamalkan Dzikir
 • Menghadirkan Dzikir
 • Mengingatkan
 • Mengucapkan Dzikir
 • Mengulang Dzikir
 • Menyebut Nama Allah
 • Meratibkan
 • Mewiridkan

Antonim Menzikirkan

 • Melupakan
 • Tidak Mengingatkan

Contoh penggunaan kata

 1. Ibu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menzikirkan Allah setiap pagi dan malam.
 2. Saya ingin menzikirkan semua kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya.
 3. Saat teman-teman saya mengalami kesulitan, saya selalu berusaha menzikirkan mereka dalam doa-doa saya.
 4. Jangan pernah lupakan untuk menzikirkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
 5. Dalam setiap kesempatan, ulama itu selalu mengajak jamaahnya untuk menzikirkan nama-nama Allah yang Maha Esa.

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari Menzikirkan adalah Melakukan Zikir Secara Rutin, Memikirkan Dzikir, Memperbanyak Zikir, Mendalamkan Dzikir, Mendoakan, Mengamalkan Dzikir, Menghadirkan Dzikir, Mengingatkan, Mengucapkan Dzikir, Mengulang Dzikir, Menyebut Nama Allah, Meratibkan, Mewiridkan.

Antonim atau lawan kata dari Menzikirkan adalah Melupakan, Tidak Mengingatkan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.


Daftar Kata