pembabitan

Kata “pembabitan” memiliki 4 suku kata: pem-ba-bit-an.


Apa sinonim dari pembabitan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “pembabitan” mempunyai 4 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata pembabitan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim pembabitan

  • pelibatan
  • penyangkutan
  • penyeretan
  • perembetan

Contoh penggunaan kata

  • Kajian tersebut menunjukkan pembabitan yang luas daripada pelbagai lapisan masyarakat.
  • Tanggungjawabnya termasuk menguruskan pembabitan komuniti setempat dalam projek pembangunan.
  • Kerja-kerja penyelidikan ini akan menuntut pembabitan penyelidik-penyelidik dari pelbagai bidang.
  • Kumpulan itu menganjurkan kempen untuk meningkatkan kesedaran tentang pembabitan wanita dalam bidang sains.
  • Pentadbiran sekolah telah menerapkan dasar untuk menggalakkan pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

Di halaman ini Anda akan menemukan 4 sinonim atau kata lain dari pembabitan, seperti: pelibatan, penyangkutan, penyeretan, perembetan.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.


Daftar Kata