Zakat

Kata “Zakat” memiliki 2 suku kata.

Suku kata tersebut adalah: za-kat.


Apa sinonim dan antonim dari kata Zakat?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata Zakat mempunyai 16 sinonim dan 3 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Zakat beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Zakat

 • Amal
 • Derma
 • Fitrah
 • Harta Purifikasi
 • Infak
 • Kewajiban Keagamaan
 • Kewajiban Zakat
 • Pemberian
 • Pemberian Amal
 • Pemberian Wajib
 • Pemberian Zakat
 • Sadaqah
 • Sedekah
 • Sokongan
 • Sumbangan
 • Zakah

Antonim Zakat

 • Kikir
 • Memboroskan Harta
 • Tidak Bersedekah

Contoh penggunaan kata

 1. Setiap muslim yang memenuhi syarat wajib membayar zakat setiap tahunnya.
 2. Dia menunaikan zakatnya dengan memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.
 3. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam.
 4. Saya menghitung jumlah zakat yang harus saya bayarkan berdasarkan harta yang saya miliki.
 5. Dia sangat peduli dengan kewajiban zakat dan selalu memberikan sumbangan secara rutin.

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari Zakat adalah Amal, Derma, Fitrah, Harta Purifikasi, Infak, Kewajiban Keagamaan, Kewajiban Zakat, Pemberian, Pemberian Amal, Pemberian Wajib, Pemberian Zakat, Sadaqah, Sedekah, Sokongan, Sumbangan, Zakah.

Antonim atau lawan kata dari Zakat adalah Kikir, Memboroskan Harta, Tidak Bersedekah.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Amal

 • Aksi Sosial
 • Derma
 • Donasi
 • Fitrah
 • Ibadah
 • Infak
 • Jasa
 • Kebaikan
 • Kebajikan
 • Kebijakan
 • Kegiatan Sosial
 • Pemberian
 • Perbuatan Baik
 • Perbuatan Mulia
 • Sedekah
 • Sumbangan
 • Zakat

Bederma

 • Beramal
 • Berinfak
 • Bersedekah
 • Berzakat
 • Menginfakkan
 • Menyumbang
 • Menzakatkan

Derma

 • Amal
 • Angpau
 • Bantuan
 • Donasi
 • Hadiah
 • Infak
 • Kebajikan
 • Khairat
 • Pemberian
 • Sedekah
 • Sokongan
 • Sumbangan
 • Wakaf
 • Zakat

Fitrah

 • Amal
 • Bakat
 • Bantuan
 • Darah
 • Derma
 • Hadiah
 • Infak
 • Kodrat
 • Pembawaan
 • Pemberian
 • Sedekah
 • Sumbangan
 • Sumbangsih
 • Zakat

Daftar Kata