zaman dahulu

Kata “zaman dahulu” memiliki 5 suku kata: za-man da-hu-lu.


Apa sinonim dan antonim dari zaman dahulu?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “zaman dahulu” mempunyai 16 sinonim dan 2 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata zaman dahulu beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim zaman dahulu

 • dahulu kala
 • era sebelumnya
 • jaman dulu
 • masa lalu
 • masa lampau
 • masa purba
 • masa silam
 • purbakala
 • tempo dulu
 • waktu lampau
 • zaman bahari
 • zaman baheula
 • zaman kuno
 • zaman prasejarah
 • zaman purba
 • zaman yang telah berlalu

Antonim zaman dahulu

 • masa kini
 • zaman sekarang

Arti dan makna zaman dahulu

 • nomina
  1. Masa yang telah lama lampau.

Contoh penggunaan kata

 • Pada zaman dahulu, manusia menggunakan alat tulis seperti pena dan kertas untuk berkomunikasi.
 • Zaman dahulu, perjalanan jarak jauh dilakukan dengan menggunakan kereta kuda atau perahu layar.
 • Di zaman dahulu, pendidikan formal belum begitu umum, dan sebagian besar pembelajaran terjadi melalui ajaran lisan.
 • Pada zaman dahulu, teknologi komunikasi terbatas, dan surat menjadi salah satu cara utama untuk berkomunikasi antarwilayah.
 • Zaman dahulu, masyarakat bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan cara bertani secara tradisional.

Di halaman ini Anda akan menemukan 18 sinonim, antonim, lawan kata, atau kata lain dari zaman dahulu, seperti: dahulu kala, era sebelumnya, jaman dulu, masa kini, masa lalu, masa lampau, masa purba.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

berabad-abad

 • beratus-ratus tahun
 • berkurun-kurun
 • berlangsung selama berpuluh-puluh abad
 • bertahun-tahun
 • bertahun-tahun lamanya
 • berzaman-zaman
 • sejak zaman kuno
 • sejak zaman purba
 • selama berpuluh-puluh generasi
 • selama ratusan tahun
 • selama ribuan tahun
 • sepanjang masa
 • sudah ada sejak zaman dahulu
 • sudah lama sekali

Daftar Kata