Zaman Keemasan

Kata “Zaman Keemasan” memiliki 6 suku kata.

Suku kata tersebut adalah: za-man ke-e-mas-an.


Apa sinonim dan antonim dari kata Zaman Keemasan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata Zaman Keemasan mempunyai 11 sinonim dan 5 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Zaman Keemasan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Zaman Keemasan

 • Era Emas
 • Masa Gemilang
 • Masa Keberhasilan
 • Masa Keemasan Budaya
 • Masa Kejayaan
 • Masa Kejayaan Penuh
 • Masa Kemakmuran
 • Masa Makmur
 • Puncak Kejayaan
 • Zaman Keagungan
 • Zaman Kegemilangan

Antonim Zaman Keemasan

 • Masa Kegelapan
 • Masa Kejatuhan
 • Masa Kemunduran
 • Masa Krisis
 • Masa Stagnasi

Contoh penggunaan kata

 1. Zaman keemasan peradaban Islam terjadi pada masa kejayaan khalifah Abbasiyah di Baghdad.
 2. Pada zaman keemasan Renaissance, seni, sains, dan filosofi berkembang pesat di Eropa.
 3. Masa keemasan Kerajaan Majapahit di Nusantara ditandai dengan kemakmuran dan kekuasaan yang luas.
 4. Zaman keemasan Hollywood terjadi pada era film-film klasik yang masih dihargai hingga saat ini.
 5. Zaman keemasan dinasti Tang di Tiongkok dikenal dengan perkembangan seni, sastra, dan kebudayaan yang gemilang.

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari Zaman Keemasan adalah Era Emas, Masa Gemilang, Masa Keberhasilan, Masa Keemasan Budaya, Masa Kejayaan, Masa Kejayaan Penuh, Masa Kemakmuran, Masa Makmur, Puncak Kejayaan, Zaman Keagungan, Zaman Kegemilangan.

Antonim atau lawan kata dari Zaman Keemasan adalah Masa Kegelapan, Masa Kejatuhan, Masa Kemunduran, Masa Krisis, Masa Stagnasi.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Peradaban

 • Kebudayaan
 • Kemajuan
 • Kemajuan Budaya
 • Kemajuan Peradaban
 • Kesusilaan
 • Kultur
 • Pemberadaban
 • Peningkatan Sosial
 • Perkembangan Kebudayaan
 • Perkembangan Sosial
 • Sipilisasi
 • Tamadun
 • Zaman Keemasan

Daftar Kata