Ahli Tafsir

“ah-li taf-sir”


Apa sinonim kata Ahli Tafsir?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Ahli Tafsir mempunyai 7 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Ahli Tafsir beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Ahli Tafsir

 • Ahli Tafsir Al-Quran
 • Mufasir
 • Mufassir
 • Pakar Tafsir
 • Penafsir Al-Quran
 • Pengkaji Tafsir
 • Sarjana Tafsir

Contoh penggunaan kata Ahli Tafsir

 1. Ahli tafsir tersebut meneliti ayat-ayat Al-Quran dengan penuh perhatian untuk menggali pesan-pesan spiritual yang terkandung di dalamnya.
 2. Dalam kelas tafsir, para mahasiswa mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada ahli tafsir tentang ayat-ayat yang mereka tidak pahami.
 3. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan karya-karya ahli tafsir terkenal untuk meningkatkan pemahamannya tentang Al-Quran.
 4. Sebagai seorang ahli tafsir, dia selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Allah dalam ayat-ayat-Nya.
 5. Media sering kali mencari pandangan dari ahli tafsir untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran dalam laporan berita.

Kesimpulan

Sinonim dan kata lain dari Ahli Tafsir adalah: Ahli Tafsir Al-Quran, Mufasir, Mufassir, Pakar Tafsir, Penafsir Al-Quran, Pengkaji Tafsir, Sarjana Tafsir.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.


Daftar Kata