ahli tafsir

Kata “ahli tafsir” memiliki 4 suku kata: ah-li taf-sir.


Apa sinonim dari ahli tafsir?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “ahli tafsir” mempunyai 7 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata ahli tafsir beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim ahli tafsir

 • ahli tafsir al-quran
 • mufasir
 • mufassir
 • pakar tafsir
 • penafsir al-quran
 • pengkaji tafsir
 • sarjana tafsir

Arti dan makna ahli tafsir

 • nomina
  1. Orang yang ahli dalam menerangkan maksud ayat-ayat Alquran.

Contoh penggunaan kata

 • Ahli tafsir tersebut meneliti ayat-ayat Al-Quran dengan penuh perhatian untuk menggali pesan-pesan spiritual yang terkandung di dalamnya.
 • Dalam kelas tafsir, para mahasiswa mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada ahli tafsir tentang ayat-ayat yang mereka tidak pahami.
 • Ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan karya-karya ahli tafsir terkenal untuk meningkatkan pemahamannya tentang Al-Quran.
 • Sebagai seorang ahli tafsir, dia selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Allah dalam ayat-ayat-Nya.
 • Media sering kali mencari pandangan dari ahli tafsir untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran dalam laporan berita.

Di halaman ini Anda akan menemukan 7 sinonim atau kata lain dari ahli tafsir, seperti: ahli tafsir al-quran, mufasir, mufassir, pakar tafsir, penafsir al-quran, pengkaji tafsir, sarjana tafsir.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.


Daftar Kata