bandingan

1
[ban-ding-an]
Sinonim (Persamaan Kata)
 • imbangan
 • kesamaan
 • lawan
 • padanan
 • rival
 • saingan
 • santiran
 • tandingan
 • tara
 • timbalan
 • timbangan
 • timpalan
 • tolok
Kesimpulan Kata "bandingan" terdiri dari 9 karakter, memiliki 13 sinonim yaitu imbangan, kesamaan, lawan, padanan, rival, saingan, santiran, tandingan, tara, timbalan, timbangan, timpalan, tolok.

Telusuri Tesaurus: