Benyot

“be-nyot”


Apa sinonim dari kata Benyot?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Benyot mempunyai 21 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Benyot.

Sinonim Benyot

 • Bengot
 • Berong
 • Erot
 • Genjang
 • Genyot
 • Incang-incut
 • Mencong
 • Mengot
 • Mengsol
 • Merot
 • Miring
 • Pencong
 • Penyek
 • Penyet
 • Penyot
 • Peok
 • Peot
 • Perot
 • Pesong
 • Peyot
 • Serong

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari benyot adalah bengot, berong, erot, genjang, genyot, incang-incut, mencong, mengot, mengsol, merot, miring, pencong, penyek, penyet, penyot, peok, peot, perot, pesong, peyot, serong.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Bengkok

 • Belengkok
 • Beliut
 • Belok
 • Bengkol
 • Bengkung
 • Benyot
 • Berkelok
 • Berkeluk
 • Berlekuk
 • Biang Biut
 • Bongkok
 • Bungkuk
 • Cengkok
 • Cengkol
 • Cengkong
 • Cerdik
 • Culas
 • Curang
 • Geliang-geliut
 • Genjang
 • Incang-incut
 • Incut
 • Kelok
 • Kencong
 • Kerang-keroh
 • Keroh
 • Lancung
 • Lantik
 • Lekuk
 • Lendut
 • Lengit
 • Lengkok
 • Lengkung
 • Lentur
 • Licik
 • Licin
 • Liku
 • Melendung
 • Melendut
 • Melengkung
 • Melentik
 • Mencong
 • Mengsol
 • Menjengkit
 • Miring
 • Patah
 • Pencong
 • Pengkar
 • Pengkol
 • Pengkor
 • Peok
 • Piat
 • Pitut
 • Piuh
 • Pukah
 • Ringkuk
 • Ruit
 • Serong
 • Tekuk
 • Timpang

Bengot

 • Benyot
 • Berong
 • Erot
 • Genyot
 • Mencong
 • Mengsol
 • Merot
 • Miring
 • Pencong
 • Perot
 • Pesong

Imbal

 • Balasan
 • Balik
 • Bengkok
 • Benyot
 • Gelebek
 • Mencong
 • Mengok
 • Mengsol
 • Piat
 • Pincang
 • Serong
 • Timpang

Incang-incut

 • Bengkang-bengkok
 • Bengkok
 • Benyot
 • Biang-biut
 • Dingklang
 • Encot
 • Erat
 • Geliang-geliut
 • Genjang
 • Jengkot
 • Kecak
 • Mencong
 • Miring
 • Pengkor
 • Timpang

Pembengkokan

 • Pelengkungan
 • Pembelokan
 • Pembenyotan
 • Pemiringan
 • Penyerongan

Daftar Kata