Bercekakakan

“ber-ce-ka-kak-an”


Apa sinonim dari kata Bercekakakan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Bercekakakan mempunyai 10 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Bercekakakan.

Sinonim Bercekakakan

 • Berdekak-dekak
 • Berdengkang-dengkang
 • Mengakak
 • Merakah
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakah-kakah
 • Terkakak-kakak
 • Terkekeh-kekeh
 • Terpingkal-pingkal

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari bercekakakan adalah berdekak-dekak, berdengkang-dengkang, mengakak, merakah, terbahak-bahak, tergelak-gelak, terkakah-kakah, terkakak-kakak, terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Berdekak-dekak

 • Bercekakakan
 • Berdengkang-dengkang
 • Mengakak
 • Merakah
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakah-kakah
 • Terkakak-kakak
 • Terkekeh-kekeh
 • Terpingkal-pingkal

Berdengkang-dengkang

 • Bercekakakan
 • Berdekak-dekak
 • Mengakak
 • Mengilai-ilai
 • Merakah
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakak-kakak
 • Terkekek-kekek
 • Terpingkal-pingkal

Dekak

 • Bercekakakan
 • Berdengkang-dengkang
 • Mengakak
 • Merakah
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakah-kakah
 • Terkakak-kakak
 • Terkekeh-kekeh
 • Terpingkal-pingkal

Dengkang

 • Bercekakakan
 • Berdekak-dekak
 • Mengakak
 • Mengilai-ilai
 • Merakah
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakak-kakak
 • Terkekek-kekek
 • Terpingkal-pingkal

Gelekek

 • Bercekakakan
 • Berdekak-dekak
 • Berdengkang-dengkang
 • Mengakak
 • Terbahak-bahak
 • Tergelak-gelak
 • Terkakah-kakah
 • Terkakak-kakak
 • Terkekeh-kekeh
 • Terpingkal-pingkal

Daftar Kata