Berkawan

“ber-ka-wan”


Apa sinonim dan antonim dari kata Berkawan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Berkawan mempunyai 14 sinonim dan 1 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Berkawan.

Sinonim Berkawan

 • Berapat
 • Bercampur
 • Berekan
 • Bergaul
 • Berhandai
 • Berjiran
 • Berkongsi
 • Bermasyarakat
 • Berpakat
 • Bersahabat
 • Bersaudara
 • Bersekutu
 • Bersobat
 • Berteman

Antonim Berkawan

 • Bermusuhan

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari berkawan adalah berapat, bercampur, berekan, bergaul, berhandai, berjiran, berkongsi, bermasyarakat, berpakat, bersahabat, bersaudara, bersekutu, bersobat, berteman.

Antonim atau lawan kata dari berkawan adalah bermusuhan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Bergaul

 • Berbaur
 • Bercampur
 • Berkawan
 • Berkenalan
 • Bersahabat
 • Bersatu
 • Bersosialisasi
 • Berteman
 • Merasuk

Bergerombol

 • Berdompol
 • Berhimpun
 • Berkawanan
 • Berkelompok
 • Berkerubung
 • Berkerumun
 • Berkumpul
 • Berombongan

Bergerombolan

 • Berkawanan
 • Berkelompok-kelompok
 • Berpuak-puak

Berkelompok

 • Beregu
 • Bergabung
 • Bergerombol
 • Berhimpun
 • Berkawan
 • Berkerumun
 • Berkumpul
 • Berombongan
 • Berpartai
 • Berpasuk
 • Bersama-sama
 • Bersatu
 • Bersekutu
 • Berserikat

Berkomplot

 • Berkawan
 • Berkolusi
 • Berkongkalikong
 • Berkonspirasi
 • Bersekongkol
 • Bersekutu
 • Berselingkuh

Daftar Kata