Berkedudukan

“ber-ke-du-duk-an”


Apa sinonim dari kata Berkedudukan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Berkedudukan mempunyai 13 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Berkedudukan.

Sinonim Berkedudukan

 • Berada
 • Berdomisili
 • Berfungsi
 • Berkelas
 • Berlaku
 • Berpangkat
 • Berperan
 • Berpusat
 • Bersemayam
 • Bersinggasana
 • Berstatus
 • Bertakhta
 • Bertindak

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari berkedudukan adalah berada, berdomisili, berfungsi, berkelas, berlaku, berpangkat, berperan, berpusat, bersemayam, bersinggasana, berstatus, bertakhta, bertindak.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Berdomisili

 • Beralamat
 • Berkedudukan
 • Bersemayam
 • Bertakhta

Berfungsi

 • Aktif
 • Bekerja
 • Berdaya Guna
 • Berfaedah
 • Berguna
 • Berjalan
 • Berkedudukan
 • Berlaku
 • Bermanfaat
 • Beroperasi
 • Berperan
 • Bertanggung Jawab
 • Bertugas
 • Hidup
 • Main
 • Oke

Berkeadaan

 • Berada
 • Berada Dalam
 • Berada Di Situasi
 • Berbentuk
 • Berkedudukan
 • Berlangsung
 • Bersifat
 • Bersituasi
 • Bersuasana
 • Dalam Keadaan
 • Dalam Kondisi
 • Mengalami
 • Menjelma
 • Terdapat
 • Terlihat

Berkelas

 • Beraras
 • Berderajat
 • Bergengsi
 • Bergolongan
 • Berkategori
 • Berkedudukan
 • Berkelompok
 • Berkualitas
 • Berlevel
 • Bermartabat
 • Bermutu
 • Berpangkat
 • Berperingkat
 • Berstatus
 • Bertaraf
 • Bertingkat
 • Mengesankan
 • Superior
 • Terhormat

Daftar Kata