Bibi

“bi-bi”


Apa sinonim dari kata Bibi?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Bibi mempunyai 15 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Bibi.

Sinonim Bibi

 • Abdi
 • Bayu
 • Bedinda
 • Benduan
 • Bulik
 • Etek
 • Hamba
 • Mak Cik
 • Mak Kecil
 • Mak Muda
 • Pelayan
 • Pembantu Rumah Tangga
 • Pesuruh
 • Pramuwisma
 • Tante

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari bibi adalah abdi, bayu, bedinda, benduan, bulik, etek, hamba, mak cik, mak kecil, mak muda, pelayan, pembantu rumah tangga, pesuruh, pramuwisma, tante.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Abdi

 • Aku
 • Amah
 • Ana
 • Anak Buah
 • Awak
 • Awang
 • Babu
 • Bawahan
 • Bayu
 • Bedinde
 • Benduan
 • Beta
 • Bibi
 • Budak
 • Bujang
 • Dayang
 • Ego
 • Hamba
 • Jongos
 • Kami
 • Kaula
 • Khadam
 • Kuli
 • Pasal
 • Pelayan
 • Pembantu
 • Pengikut
 • Pramuwisma
 • Sahaya
 • Saya
 • Tawanan
 • Ulun

Akar

 • Asal
 • Ayad
 • Benih
 • Bibit
 • Dasar
 • Esensi
 • Hakikat
 • Inti
 • Jalur
 • Kausa
 • Landasan
 • Mula
 • Pangkal
 • Pokok
 • Punat
 • Pusat
 • Salur
 • Serat
 • Substansi
 • Sumber
 • Tisu
 • Tulang
 • Umbi
 • Urat

Alamat

 • Adres
 • Bakat
 • Bibit
 • Domisili
 • Gejala
 • Gelagat
 • Gerak
 • Indikasi
 • Isyarat
 • Jalan
 • Kediaman
 • Koordinat
 • Korban
 • Lokasi
 • Naga-naga
 • Nama Jalan
 • Objek
 • Pertanda
 • Peta
 • Petunjuk
 • Rujukan
 • Sasaran
 • Semboyan
 • Sinyal
 • Tanda
 • Tarak-tarak
 • Target
 • Tempat
 • Tempat Tinggal
 • Tengara
 • Titik Koordinat
 • Tujuan

Asli

 • Anak Negeri
 • Bersih
 • Bibit Buwit
 • Bumiputra
 • Jati
 • Khalis
 • Murni
 • Orisinal
 • Otentik
 • Pribumi
 • Sah
 • Sejati
 • Totok
 • Tulen

Bahan Percakapan

 • Bahan Omongan
 • Bahan Pembicaraan
 • Buah Bibir
 • Buah Cakap
 • Buah Mulut
 • Buah Tutur
 • Topik Pembicaraan

Daftar Kata