Cuai

“cu-ai”


Apa sinonim dari kata Cuai?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Cuai mempunyai 14 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Cuai.

Sinonim Cuai

 • Abai
 • Alpa
 • Cabar
 • Encer
 • Enteng
 • Kecil
 • Khali
 • Lalai
 • Lengah
 • Remeh
 • Rendah
 • Sepele
 • Sepi
 • Teledor

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari cuai adalah abai, alpa, cabar, encer, enteng, kecil, khali, lalai, lengah, remeh, rendah, sepele, sepi, teledor.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Abai

 • Abaikan
 • Acuh
 • Alpa
 • Cabar
 • Ceroboh
 • Cuai
 • Gegabah
 • Kelipar
 • Khilaf
 • Lalai
 • Leler
 • Lengah
 • Lupa
 • Mengabaikan
 • Mengecilkan
 • Mengesampingkan
 • Sembarangan
 • Sembrono
 • Serampangan
 • Silap
 • Taksir
 • Teledor
 • Tidak Ambil Pusing
 • Tidak Mempedulikan
 • Tidak Mengendahkan
 • Tidak Menghiraukan
 • Tidak Perduli

Acuh Tak Acuh

 • Abai
 • Acuh Dan Cuek
 • Apatis
 • Beku
 • Cuai
 • Cuek
 • Dingin
 • Hambar
 • Masa Bodoh
 • Mengekang Diri
 • Mengelepas
 • Tebal Telinga
 • Tidak Ambil Pusing
 • Tidak Menghiraukan
 • Tidak Peduli

Alpa

 • Abai
 • Cabar
 • Ceroboh
 • Cuai
 • Kelim
 • Lalai
 • Leler
 • Lengah
 • Lupa
 • Malas
 • Salah
 • Silap
 • Taksir
 • Teledor
 • Tidak Cermat
 • Tidak Hati-hati
 • Tidak Teliti
 • Tidak Waspada

Cemeh

 • Cemek
 • Cuai
 • Encer
 • Enteng
 • Marginal
 • Minor
 • Ringan
 • Sepele
 • Sepi
 • Sipil

Cuek

 • Acuh Tak Acuh
 • Apatis
 • Beku
 • Cuai
 • Dingin
 • Masa Bodoh
 • Tebal Telinga

Daftar Kata