Cukup

“cu-kup”


Apa sinonim dari kata Cukup?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Cukup mempunyai 19 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Cukup.

Sinonim Cukup

 • Agak
 • Bulat
 • Genap
 • Kafi
 • Komplet
 • Layak
 • Lengkap
 • Lumayan
 • Memadai
 • Pada
 • Pas
 • Patut
 • Penuh
 • Rada
 • Sedang
 • Sedikit
 • Sempurna
 • Sepan
 • Tamam

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari cukup adalah agak, bulat, genap, kafi, komplet, layak, lengkap, lumayan, memadai, pada, pas, patut, penuh, rada, sedang, sedikit, sempurna, sepan, tamam.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Agak

 • Agaknya
 • Cukup
 • Duga
 • Gamak
 • Hampir
 • Kira
 • Kurang Lebih
 • Lebih Kurang
 • Lumayan
 • Nyana
 • Perasan
 • Perkiraan
 • Persangkaan
 • Rada
 • Ramal
 • Sangka
 • Sangkil
 • Sedikit
 • Sekitar
 • Semu
 • Separuh
 • Taksiran
 • Tebakan
 • Teka
 • Telah
 • Terkaan
 • Tidak Begitu

Akil Balig

 • Berakal
 • Berpengalaman
 • Berpikiran Dewasa
 • Bijaksana
 • Cerdas
 • Cukup Akal
 • Cukup Umur
 • Dewasa
 • Matang
 • Peka
 • Pintar
 • Remaja
 • Sampai Umur
 • Terpelajar

Ala Kadarnya

 • Seadanya
 • Sebisanya
 • Secukupnya
 • Sekadarnya
 • Semampunya
 • Sepantasnya
 • Separuh Hati
 • Sesanggupnya
 • Setengah-setengah

Alang

 • Cukup
 • Kepalang
 • Pas
 • Sedang
 • Setengah Hati
 • Setengah-setengah
 • Tanggung

Bakir

 • Akil
 • Arif
 • Berada
 • Berakal
 • Berilmu
 • Berkecukupan
 • Berpendidikan
 • Berpengetahuan
 • Berpunya
 • Bestari
 • Kaya
 • Makmur
 • Mampu
 • Pandai
 • Terpelajar

Daftar Kata