Isbat

“is-bat”


Apa sinonim dari kata Isbat?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Isbat mempunyai 8 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Isbat.

Sinonim Isbat

 • Afirmasi
 • Konfirmasi
 • Pembenaran
 • Penegasan
 • Peneguhan
 • Penentuan
 • Penetapan
 • Pengukuhan

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari isbat adalah afirmasi, konfirmasi, pembenaran, penegasan, peneguhan, penentuan, penetapan, pengukuhan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Absah

 • Asli
 • Autentik
 • Benar
 • Berlaku
 • Betul
 • Halal
 • Isbat
 • Jadi
 • Legal
 • Lengkap
 • Lulus
 • Makbul
 • Pasti
 • Penetapan
 • Penyungguhan
 • Resmi
 • Sah
 • Sah Keterangan
 • Sahih
 • Sempurna
 • Sudah
 • Sungguh
 • Tentu
 • Tepat
 • Terang
 • Tidak Batal
 • Valid

Afirmasi

 • Deklarasi
 • Isbat
 • Konfirmasi
 • Pendirian
 • Penegasan
 • Peneguhan
 • Pengakuan
 • Pengukuhan
 • Penyataan
 • Penyungguhan
 • Perintah
 • Pernyataan
 • Persetujuan
 • Testimoni

Membenarkan

 • Bersaksi
 • Melegalkan
 • Melegitimasikan
 • Meluluskan
 • Meluruskan
 • Memastikan
 • Memberi
 • Membetulkan
 • Membolehkan
 • Memperbaiki
 • Memperkenankan
 • Menahkikan
 • Menanggung
 • Menegaskan
 • Meneguhkan
 • Menerima
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Mengamini
 • Mengasese
 • Mengasi
 • Mengesahkan
 • Menghalalkan
 • Mengiakan
 • Mengijabkan
 • Mengikrarkan
 • Mengisbatkan
 • Mengoreksi
 • Menguatkan
 • Mengukuhkan
 • Menyempurnakan
 • Menyepakati
 • Menyervis
 • Menyesuaikan
 • Menyetujui
 • Menyungguhkan
 • Meralat
 • Mereparasi
 • Merestui
 • Perbolehkan
 • Percaya

Mengabsahkan

 • Melegalkan
 • Meluluskan
 • Memakbulkan
 • Membenarkan
 • Memberlakukan
 • Membuktikan
 • Memperkuat Hukum
 • Memperteguhkan
 • Memvalidasi
 • Meneguhkan
 • Menerima Secara Resmi
 • Menetapkan
 • Mengabulkan
 • Mengesahkan
 • Mengiakan
 • Mengiktiraf
 • Mengisbatkan
 • Mengizinkan
 • Menguatkan
 • Menjadikan Sah
 • Menyetujui
 • Menyungguhkan
 • Meratifikasikan
 • Meyakinkan

Menguatkan

 • Bersaksi
 • Memantapkan
 • Memastikan
 • Membangkitkan
 • Membenarkan
 • Memberdayakan
 • Membesarkan
 • Memperkuat
 • Menabahkan
 • Menandaskan
 • Menanggung
 • Mendorong
 • Menegapkan
 • Menegarkan
 • Menegaskan
 • Meneguhkan
 • Mengencangkan
 • Mengeratkan
 • Mengisbatkan
 • Mengokohkan
 • Mengukuhkan; Mengonsolidasikan; Menerikkan
 • Menyokong
 • Menyungguhkan
 • Merapatkan

Daftar Kata