kebangsaan

Kata “kebangsaan” memiliki 4 suku kata: ke-bang-sa-an.


Apa sinonim dari kebangsaan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “kebangsaan” mempunyai 3 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata kebangsaan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim kebangsaan

 • kewarganegaraan
 • nasional
 • nasionalisme

Arti dan makna kebangsaan

 • nomina
  1. Ciri-ciri yang menandai golongan bangsa.
  2. Perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa.
  3. Kedudukan (sifat) sebagai orang mulia (bangsawan).
  4. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Contoh penggunaan kata

 • Program ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan di kalangan generasi muda.
 • Upacara bendera merupakan salah satu tradisi yang membangkitkan semangat kebangsaan.
 • Kedaulatan dan integritas kebangsaan harus dijaga oleh setiap warga negara.
 • Pendidikan karakter yang baik adalah pondasi dari pembangunan kebangsaan yang kuat.
 • Penelitian ini fokus pada isu-isu identitas kebangsaan dalam masyarakat multikultural.

Di halaman ini Anda akan menemukan 3 sinonim atau kata lain dari kebangsaan, seperti: kewarganegaraan, nasional, nasionalisme.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

pemberadaban


Daftar Kata