Kerja Sama

“ker-ja sa-ma”


Apa sinonim dari kata Kerja Sama?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Kerja Sama mempunyai 3 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Kerja Sama beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Kerja Sama

 • Kolaborasi
 • Kooperasi
 • Partisipasi

Contoh penggunaan kata

 1. -- rakyat dan pemerintah mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan ini.

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari kerja sama adalah kolaborasi, kooperasi, partisipasi.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Bahu-membahu

 • Bantu-membantu
 • Bekerja Sama
 • Berangkulan
 • Berdampingan
 • Bergandeng Tangan
 • Bergotong-royong
 • Berkolaborasi
 • Berkongsi
 • Berpegang Tangan
 • Bersama-sama
 • Bersanding Bahu
 • Bersekutu
 • Bersendel Bahu
 • Sandar-menyandar
 • Tolong-menolong

Berbimbingan

 • Bekerja Sama
 • Bergandengan
 • Berkolaborasi
 • Berpegangan Tangan
 • Tolong-menolong

Bergandengan

 • Bahu-membahu
 • Bekerja Sama
 • Berangkaian
 • Berantai
 • Berbimbingan
 • Berdampingan
 • Berdekatan
 • Bergala
 • Bergotong Royong
 • Berhubungan
 • Berjabatan
 • Berjalinan
 • Berkaitan
 • Berkolaborasi
 • Berpautan
 • Berpegangan Tangan
 • Bersambungan
 • Bersangkutan
 • Bertalian
 • Bertaut
 • Bertautan
 • Tolong-menolong

Berkolaborasi

 • Bekerja Sama
 • Berangkulan
 • Sandar-menyandar|berkomplot
 • Berekanan
 • Bermitra
 • Berserikat

Intrik

 • Kerja Sama
 • Kolusi
 • Konspirasi
 • Perkomplotan
 • Permufakatan
 • Persekongkolan
 • Persekutuan
 • Rekayasa

Daftar Kata