Kubangan

Kata “Kubangan” memiliki 3 suku kata: ku-bang-an.


Apa sinonim dan antonim dari Kubangan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “Kubangan” mempunyai 12 sinonim dan 2 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Kubangan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Kubangan

Antonim Kubangan

Contoh penggunaan kata

  • Setelah hujan deras semalam, halaman belakang rumah kami berubah menjadi sebuah kubangan besar yang menghalangi kami untuk keluar tanpa tercebur dalam lumpur yang dalam
  • Di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah sungai yang memotong jalur kami, membentuk banyak kubangan-kubangan alami yang dikelilingi oleh vegetasi hijau yang lebat
  • Ketika musim hujan tiba, kubangan-kubangan di lapangan berubah menjadi tempat mandi bagi ternak kami, dan anak-anak desa sering kali bermain di sana, berlarian dan tertawa
  • Petani-petani setempat berusaha keras untuk mengatur aliran air dari sungai ke kubangan-kubangan di sawah mereka, sehingga tanaman padi dapat tumbuh subur
  • Saat kami berjalan-jalan di hutan, kami menemukan sekelompok burung yang sedang berjemur di tepi kubangan kecil yang tercipta akibat hujan semalam

Di halaman ini Anda akan menemukan 14 sinonim, antonim, lawan kata, atau kata lain dari Kubangan, seperti: Balong, Cekungan Air, Datar, Empang, Genangan, Kering, Kobakan.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

genangan

kobak

kobakan


Daftar Kata