mahajana

Kata “mahajana” memiliki 4 suku kata: ma-ha-ja-na.


Apa sinonim dan antonim kata mahajana?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “mahajana” mempunyai 7 sinonim dan 3 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata mahajana beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim mahajana

Antonim mahajana

Contoh penggunaan kata

  • Partai politik harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mahajana.
  • Kesejahteraan mahajana menjadi fokus utama pemerintah dalam kebijakan pembangunan.
  • Perwakilan mahajana di parlemen bertugas menyuarakan kepentingan rakyat.
  • Kebebasan berpendapat adalah hak asasi mahajana yang harus dihormati.
  • Pembangunan infrastruktur yang merata akan meningkatkan kualitas hidup mahajana di pedesaan.

Di halaman ini Anda akan menemukan 10 sinonim, antonim, lawan kata, atau kata lain dari mahajana, seperti: awam, bangsawan, elit, masyarakat, penduduk, penguasa, publik.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

masyarakat


Daftar Kata