membabitkan

Kata “membabitkan” memiliki 4 suku kata: mem-ba-bit-kan.


Apa sinonim dari membabitkan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “membabitkan” mempunyai 6 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata membabitkan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim membabitkan

Arti dan makna membabitkan

  • verba
    1. Melibatkan seseorang dalam perkara dan sebagainya.

Contoh penggunaan kata

  • Perbincangan itu semakin membabitkan ketika isu-isu sensitif muncul.
  • Tugas itu akan membabitkan anda dengan pelbagai pihak berkepentingan.
  • Projek tersebut akan membabitkan penyelidikan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan dimulakan.
  • Isu keselamatan seringkali membabitkan pelbagai faktor yang kompleks dan perlu diperhalusi.
  • Sebagai seorang pemimpin, tanggungjawabnya ialah membabitkan setiap anggota pasukan dalam proses pembuatan keputusan.

Di halaman ini Anda akan menemukan 6 sinonim atau kata lain dari membabitkan, seperti: melibatkan, membawa-bawa, membelit, menyangkut-nyangkutkan, menyeret-nyeret, merembet.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

libat

melibat

melibatkan

membawa-bawa

membelit


Daftar Kata