Membiasakan

“mem-bi-a-sa-kan”


Apa sinonim dari kata Membiasakan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Membiasakan mempunyai 9 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Membiasakan.

Sinonim Membiasakan

 • Belajar
 • Melampas
 • Melancarkan
 • Melatih
 • Melazimkan
 • Memahirkan
 • Menggalibkan
 • Mengistiadatkan
 • Menjamakkan

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari membiasakan adalah belajar, melampas, melancarkan, melatih, melazimkan, memahirkan, menggalibkan, mengistiadatkan, menjamakkan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Belajar

 • Bercermin
 • Berguru
 • Berlatih
 • Bersekolah
 • Melampas
 • Melancarkan
 • Melatih Diri
 • Memahirkan
 • Membaca
 • Membiasakan
 • Mempelajari
 • Mencari Ilmu
 • Mencari Tahu
 • Mencontoh
 • Mendalami
 • Menelaah
 • Meneladan
 • Meneliti
 • Menerima Pendidikan
 • Mengaji
 • Mengamati
 • Menggali Ilmu
 • Mengikuti Pelajaran
 • Mengkaji
 • Menimba Ilmu
 • Meniru
 • Menuntut Ilmu

Membudayakan

 • Melatih
 • Memasyarakatkan
 • Membiasakan
 • Memopulerkan
 • Memperadabkan
 • Mengadatkan
 • Mengajarkan
 • Mentradisikan

Mengadatkan

 • Melazimkan
 • Melestarikan Adat
 • Mematuhi Adat
 • Mematuhi Tradisi
 • Membiasakan
 • Memperkokoh Adat
 • Memperkuat Adat
 • Mempraktikkan Adat
 • Mencanangkan
 • Menegakkan Adat
 • Menerapkan Adat
 • Mengamalkan Adat
 • Menggalibkan
 • Menghidupkan Adat
 • Mengistiadatkan
 • Mengumumkan
 • Meresmikan
 • Mewartakan

Mengahlikan

 • Melatih
 • Memahirkan
 • Membiasakan
 • Mempercakapkan

Mengajar

 • Melatih
 • Membentuk
 • Memberi Pelajaran
 • Membiasakan
 • Membimbing
 • Membudayakan
 • Memimpin
 • Memperdengarkan
 • Memperkenalkan
 • Menangani
 • Menasihati
 • Menatar
 • Mendidik
 • Menerangkan
 • Mengajarkan
 • Mengarahkan
 • Mengasuh
 • Mengedukasi
 • Mengemong
 • Menggembleng
 • Menggodok
 • Menggurui
 • Mengomeli
 • Menguliahi
 • Menunjuki
 • Menuntun
 • Menuntun Belajar
 • Menyampaikan Pengetahuan
 • Menyuluh

Daftar Kata