Mengadakan

Kata “Mengadakan” memiliki 4 suku kata.

Suku kata tersebut adalah: meng-a-da-kan.


Apa sinonim dan antonim dari kata Mengadakan?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata Mengadakan mempunyai 39 sinonim dan 3 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Mengadakan beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Mengadakan

 • Melahirkan
 • Melaksanakan
 • Melakukan
 • Melangsungkan
 • Memasang
 • Membangun
 • Membentuk
 • Membikin
 • Membuahkan
 • Membuat
 • Membuatkan
 • Mempersiapkan
 • Menciptakan
 • Mendatangkan
 • Mendirikan
 • Menempatkan
 • Menerbitkan
 • Mengakibatkan
 • Mengarang
 • Mengatur
 • Mengeluarkan
 • Menggelar
 • Menghadirkan
 • Menghasilkan
 • Mengorganisir
 • Menimbulkan
 • Menjadikan
 • Menjalankan
 • Menjelmakan
 • Menubuhkan
 • Menurunkan
 • Menyebabkan
 • Menyediakan
 • Menyelenggarakan
 • Menyiapkan
 • Menyusun
 • Menyusun Acara
 • Merayakan
 • Mewujudkan

Antonim Mengadakan

 • Membubarkan
 • Menghentikan
 • Meniadakan

Contoh penggunaan kata

 1. Pemerintah akan mengadakan perayaan kemerdekaan di taman kota besok.
 2. Universitas kami akan mengadakan seminar tentang teknologi terbaru bulan depan.
 3. Organisasi amal ini sering mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk anak-anak yang membutuhkan.
 4. Sekolah akan mengadakan pameran seni untuk menampilkan karya-karya siswa.
 5. Keluarga kami berencana mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun ibu.

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari Mengadakan adalah Melahirkan, Melaksanakan, Melakukan, Melangsungkan, Memasang, Membangun, Membentuk, Membikin, Membuahkan, Membuat, Membuatkan, Mempersiapkan, Menciptakan, Mendatangkan, Mendirikan, Menempatkan, Menerbitkan, Mengakibatkan, Mengarang, Mengatur, Mengeluarkan, Menggelar, Menghadirkan, Menghasilkan, Mengorganisir, Menimbulkan, Menjadikan, Menjalankan, Menjelmakan, Menubuhkan, Menurunkan, Menyebabkan, Menyediakan, Menyelenggarakan, Menyiapkan, Menyusun, Menyusun Acara, Merayakan, Mewujudkan.

Antonim atau lawan kata dari Mengadakan adalah Membubarkan, Menghentikan, Meniadakan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Cipta

 • Melahirkan
 • Membangun
 • Membentuk
 • Membikin
 • Membuat
 • Memproduksi
 • Menakhlikkan
 • Menelurkan
 • Menemukan
 • Mengadakan
 • Menganggit
 • Mengarang
 • Menggubah
 • Menghasilkan
 • Menjadikan
 • Menyusun
 • Mereka
 • Mereka Cipta
 • Merupakan
 • Mewujudkan

Melahirkan

 • Babaran
 • Beranak
 • Berputra
 • Bersalin
 • Melantarkan
 • Membangkit
 • Membersitkan
 • Membuahkan
 • Membuat
 • Memicu
 • Memperanakkan
 • Memunculkan
 • Mencetuskan
 • Menciptakan
 • Mendatangkan
 • Menelurkan
 • Menetaskan
 • Mengadakan
 • Mengakibatkan
 • Mengekspresikan
 • Mengeluarkan
 • Mengemukakan
 • Mengetengahkan
 • Menggelindingkan
 • Menghasilkan
 • Mengundang
 • Mengutarakan
 • Menimbulkan
 • Menjelmakan
 • Menurunkan
 • Menyampaikan
 • Menyatakan
 • Menyebabkan
 • Menyulut
 • Mewujudkan
 • Partum

Melaksanakan

 • Melakuakan
 • Melakukan
 • Melancarkan
 • Melangsungkan
 • Melantaskan
 • Melayani
 • Memadankan
 • Memangku
 • Memanifestasikan
 • Membandingkan
 • Membuat
 • Memenuhi
 • Memisalkan
 • Mempraktikkan
 • Menamsilkan
 • Menerapkan
 • Mengaci-acikan
 • Mengadakan
 • Mengaktualkan
 • Mengamalkan
 • Menganalogikan
 • Mengandaikan
 • Mengaplikasikan
 • Mengejawantahkan
 • Mengeksekusi
 • Mengelola
 • Mengerjakan
 • Menggelar
 • Mengibaratkan
 • Mengimplementasikan
 • Mengkonkretkan
 • Mengoperasikan
 • Mengumpamakan
 • Mengurus
 • Menjadikan
 • Menjalani
 • Menjalankan
 • Menjelmakan
 • Menolok
 • Menunaikan
 • Menyamakan
 • Menyelenggarakan
 • Menyepertikan
 • Merealisasikan
 • Mewujudkan; Menerapkan

Melakukan

 • Melaksanakan
 • Melancarkan
 • Melangsungkan
 • Melantaskan
 • Melayani
 • Meluluskan
 • Membuat
 • Mengabulkan
 • Mengadakan
 • Mengerjakan
 • Menggarap
 • Menjalani
 • Menjalankan
 • Menunaikan
 • Menyelenggarakan

Melancarkan

 • Belajar
 • Melajukan
 • Melaksanakan
 • Melakukan
 • Melampas
 • Melampiaskan
 • Melangsungkan
 • Melantaskan
 • Melatih
 • Melicinkan
 • Melincirkan
 • Memahirkan
 • Membebaskan
 • Membuat
 • Membuka
 • Mempercepat
 • Memperlancar
 • Memudahkan
 • Memuluskan
 • Mencepatkan
 • Mengacapkan
 • Mengadakan
 • Mengalirkan
 • Mengencangkan
 • Menggampangkan
 • Menggegas
 • Menggesakan
 • Mengoptimalkan
 • Menyegerakan
 • Menyelenggarakan

Daftar Kata