Menjalani

“men-ja-lani”


Apa sinonim dari kata Menjalani?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Menjalani mempunyai 24 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Menjalani.

Sinonim Menjalani

 • Melakoni
 • Melaksanakan
 • Melakukan
 • Melalui
 • Melalukan
 • Melewati
 • Melintasi
 • Memintasi
 • Mempraktikkan
 • Menanggung
 • Mencecap
 • Menembus
 • Menempuh
 • Mengalami
 • Mengamalkan
 • Mengarungi
 • Mengenyam
 • Mengerjakan
 • Mengusahakan
 • Menjalankan
 • Menjelajah
 • Menunaikan
 • Menyelesaikan
 • Merasai

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari menjalani adalah melakoni, melaksanakan, melakukan, melalui, melalukan, melewati, melintasi, memintasi, mempraktikkan, menanggung, mencecap, menembus, menempuh, mengalami, mengamalkan, mengarungi, mengenyam, mengerjakan, mengusahakan, menjalankan, menjelajah, menunaikan, menyelesaikan, merasai.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Alam

 • Alam Raya
 • Alam Semesta
 • Angkasa
 • Bidang
 • Buana
 • Bumi
 • Daerah
 • Dunia
 • Habitat
 • Jagad Raya
 • Jagat
 • Kawasan
 • Kosmos
 • Langit
 • Lingkungan
 • Loka
 • Mayapada
 • Melakoni
 • Menanggung
 • Mendapati
 • Menderita
 • Menemui
 • Mengarungi
 • Mengecapi
 • Mengenyami
 • Menghadapi
 • Menikmati
 • Meniti
 • Menjalani
 • Menjumpai
 • Menyebrangi
 • Merasai
 • Negara
 • Negeri
 • Rat
 • Semesta
 • Tempat
 • Zona

Arung

 • Malayari
 • Melakoni
 • Melalui
 • Melewati
 • Melintas Rimba
 • Memintasi
 • Menelusuri
 • Menembusi
 • Menempuh Hidup
 • Mengalami
 • Menjalani
 • Menjelajahi
 • Menyeberangi
 • Menyelami
 • Menyusuri

Kenyam

 • Beroleh
 • Memiliki
 • Memperoleh
 • Mempunyai
 • Menanggung
 • Mencicipi
 • Mendapat
 • Menempuh
 • Mengalami
 • Mengarungi
 • Menikmati
 • Menjalani
 • Merasakan
 • Mereguk

Melakoni

 • Berkhalwat
 • Bersuluk
 • Bertapa
 • Bertarak
 • Bertirakat
 • Menempuh
 • Mengalami
 • Mengarungi
 • Menghadapi
 • Menjalani
 • Menyeberangi
 • Menyelami
 • Merasakan

Melaksanakan

 • Melakuakan
 • Melakukan
 • Melancarkan
 • Melangsungkan
 • Melantaskan
 • Melayani
 • Memadankan
 • Memangku
 • Memanifestasikan
 • Membandingkan
 • Membuat
 • Memenuhi
 • Memisalkan
 • Mempraktikkan
 • Menamsilkan
 • Menerapkan
 • Mengaci-acikan
 • Mengadakan
 • Mengaktualkan
 • Mengamalkan
 • Menganalogikan
 • Mengandaikan
 • Mengaplikasikan
 • Mengejawantahkan
 • Mengeksekusi
 • Mengelola
 • Mengerjakan
 • Menggelar
 • Mengibaratkan
 • Mengimplementasikan
 • Mengkonkretkan
 • Mengoperasikan
 • Mengumpamakan
 • Mengurus
 • Menjadikan
 • Menjalani
 • Menjalankan
 • Menjelmakan
 • Menolok
 • Menunaikan
 • Menyamakan
 • Menyelenggarakan
 • Menyepertikan
 • Merealisasikan
 • Mewujudkan; Menerapkan

Daftar Kata