Pengabaian

“peng-a-bai-an”


Apa sinonim dan antonim kata Pengabaian?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Pengabaian mempunyai 12 sinonim dan 8 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Pengabaian beserta contoh penggunaannya dalam kalimat.

Sinonim Pengabaian

 • Pelalaian
 • Pelengahan
 • Pembatalan
 • Penafian
 • Pencuaian
 • Pengacuhan
 • Pengesahan
 • Pengesampingan
 • Penghirauan
 • Penolakan
 • Penyekanan
 • Penyia-nyiaan

Antonim Pengabaian

Contoh penggunaan kata Pengabaian

 1. Pengabaian terhadap peringatan tentang bahaya bencana alam bisa berakibat fatal.
 2. Para pemimpin itu menerima kritik dari masyarakat atas tindakan pengabaian terhadap isu lingkungan.
 3. Pengabaian terhadap peraturan lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak perlu.
 4. Keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan dan tanpa adanya pengabaian terhadap aspek hukum.
 5. Tanggapan lambat dari pihak berwenang menimbulkan kekecewaan karena dianggap sebagai pengabaian terhadap masalah yang mendesak.

Kesimpulan

Sinonim dan kata lain dari Pengabaian adalah: Pelalaian, Pelengahan, Pembatalan, Penafian, Pencuaian, Pengacuhan, Pengesahan, Pengesampingan, Penghirauan, Penolakan, Penyekanan, Penyia-nyiaan.

Antonim atau lawan kata dari Pengabaian adalah: Penerimaan, Pengakuan, Pengesahan, Pengindahan, Penyelidikan, Perhatian, Perhatian Penuh, Pertimbangan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang berhubungan dengan Pengabaian

Pengasingan


Daftar Kata