percuma

Kata “percuma” memiliki 3 suku kata: per-cu-ma.


Apa sinonim dan antonim kata percuma?

Menurut Tesaurus Indonesia, kata “percuma” mempunyai 1 sinonim dan 1 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata percuma.

Sinonim percuma

  • sia-sia

Antonim percuma

Di halaman ini Anda akan menemukan 2 sinonim, antonim, lawan kata, atau kata lain dari percuma, seperti: bermanfaat, sia-sia.

Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

batil

bebas

cuma-cuma

gratis

Konyol


Daftar Kata