Bercakap-cakap

“ber-ca-kap-ca-kap”


Apa sinonim dan antonim dari kata Bercakap-cakap?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Bercakap-cakap mempunyai 36 sinonim dan 1 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Bercakap-cakap.

Sinonim Bercakap-cakap

 • Beralur
 • Beramah-tamah
 • Berandai-andai
 • Berapat
 • Berbeka-beka
 • Berbicara
 • Berbincang
 • Berbual-bual
 • Bercelatuk
 • Bercelopar Mulut
 • Berceloteh
 • Bercengkrama
 • Berembuk
 • Bergebang
 • Beria-ia
 • Berjenaka
 • Berkata-kata
 • Berkecek-kecek
 • Berkicau
 • Berkira-kira
 • Berlabun-labun
 • Bermulut-mulut
 • Beromong-omong
 • Berpadanan
 • Bersembang
 • Bersenda Gurau
 • Bersidang
 • Bertegur Sapa
 • Bertentu
 • Bertutur-tutur
 • Berua-rua
 • Berunding
 • Kongko
 • Mengembur
 • Mengobrol
 • Mengoceh

Antonim Bercakap-cakap

 • Berdiam Diri

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari bercakap-cakap adalah beralur, beramah-tamah, berandai-andai, berapat, berbeka-beka, berbicara, berbincang, berbual-bual, bercelatuk, bercelopar mulut, berceloteh, bercengkrama, berembuk, bergebang, beria-ia, berjenaka, berkata-kata, berkecek-kecek, berkicau, berkira-kira, berlabun-labun, bermulut-mulut, beromong-omong, berpadanan, bersembang, bersenda gurau, bersidang, bertegur sapa, bertentu, bertutur-tutur, berua-rua, berunding, kongko, mengembur, mengobrol, mengoceh.

Antonim atau lawan kata dari bercakap-cakap adalah berdiam diri.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Berandai-andai

 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Berbual-bual
 • Bercakap-cakap
 • Bercelatuk
 • Bercita-cita
 • Berfantasi
 • Berimajinas
 • Berkhayal
 • Bermimpi-mimpi
 • Beromong-omong
 • Memburas
 • Mengembur
 • Mengobrol

Berbahasa

 • Berbicara
 • Berbincang
 • Bercakap-cakap
 • Berkata
 • Bertutur
 • Berujar

Berbincang-bincang

 • Beramah Tamah
 • Berandai-andai
 • Berbual-bual
 • Bercakap-cakap
 • Bercengkerama
 • Berdialog
 • Berdiskusi
 • Berembuk
 • Berlabun-labun
 • Bermusyawarah
 • Beromong-omong
 • Bertutur Kata
 • Mengobrol

Berbual-bual

 • Berandai-andai
 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Bercakap-cakap
 • Bercengkerama
 • Berlabun-labun
 • Beromong-omong
 • Bertutur Kata
 • Mengembur
 • Mengobrol

Bercelatuk

 • Berandai-andai
 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Berbual-bual
 • Bercakap-cakap
 • Bercengkerama
 • Berlabun-labun
 • Beromong-omong
 • Bersapaan
 • Bertutur Kata

Daftar Kata