Memburas

“mem-bu-ras”


Apa sinonim dari kata Memburas?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Memburas mempunyai 18 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Memburas.

Sinonim Memburas

 • Berandai-andai
 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Bercakap-cakap
 • Bercengkerama
 • Beromong Kosong
 • Beromong-omong
 • Bertutur Kata
 • Membeka
 • Membual
 • Membujuk
 • Mencumbu
 • Mendekati
 • Mengelon
 • Menggumbuk
 • Mengobrol
 • Menjinaki
 • Merayu

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari memburas adalah berandai-andai, berbeka, berbincang-bincang, bercakap-cakap, bercengkerama, beromong kosong, beromong-omong, bertutur kata, membeka, membual, membujuk, mencumbu, mendekati, mengelon, menggumbuk, mengobrol, menjinaki, merayu.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Berandai-andai

 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Berbual-bual
 • Bercakap-cakap
 • Bercelatuk
 • Bercita-cita
 • Berfantasi
 • Berimajinas
 • Berkhayal
 • Bermimpi-mimpi
 • Beromong-omong
 • Memburas
 • Mengembur
 • Mengobrol

Bercengkerama

 • Berandai-andai
 • Berbeka
 • Berbincang-bincang
 • Berbual-bual
 • Bercakap-cakap
 • Bercanda
 • Bercelatuk
 • Bercumbuan
 • Bercura
 • Bergarah
 • Bergurau
 • Berkecanduan
 • Berkelakar
 • Berlabun-labun
 • Bermain-main
 • Berolok-olok
 • Beromong-omong
 • Bersapaan
 • Berseloroh
 • Bertutur Kata
 • Memburas
 • Mencadai
 • Mengembur
 • Mengobrol

Membenari

 • Membujuk
 • Memburas
 • Menasihati

Membicarakan

 • Membahas
 • Membincangkan
 • Memburaskan
 • Mempercakapkan
 • Memperdebatkan
 • Memperkatakan
 • Mempersoalkan
 • Memusyawarahkan
 • Menawar
 • Mendiskusikan
 • Menegosiasikan
 • Mengomongkan
 • Mengulas
 • Mengupas
 • Mensyarahkan
 • Menyebut
 • Menyinggung
 • Merembukkan
 • Meributkan
 • Merundingkan

Membujuk

 • Melembuti
 • Membeka
 • Membenari
 • Memburas
 • Memelet
 • Memengaruhi
 • Memikat
 • Menasihati
 • Mencumbu
 • Mendekati
 • Mengajak
 • Mengambil Hati
 • Menganjurkan
 • Mengelon
 • Menggelitik
 • Menggugah
 • Menggumbuk
 • Mengimbau
 • Menjinaki
 • Merayu
 • Merumrum

Daftar Kata