Membeberkan

“mem-be-ber-kan”


Apa sinonim dari kata Membeberkan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Membeberkan mempunyai 32 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Membeberkan.

Sinonim Membeberkan

 • Bercerita
 • Melebarkan
 • Memampangkan
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membayankan
 • Membentangkan
 • Membocorkan
 • Membuka
 • Mementangkan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Mendedahkan
 • Menelanjangi
 • Mengagak-agihkan
 • Mengekspos
 • Mengelaborasikan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Menggelar
 • Menghamparkan
 • Menguak
 • Mengungkapkan
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Menjereng
 • Mensyarahkan
 • Menyibakkan
 • Menyingkapkan
 • Merentangkan

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari membeberkan adalah bercerita, melebarkan, memampangkan, memaparkan, membabarkan, membayankan, membentangkan, membocorkan, membuka, mementangkan, menceritakan, mencuraikan, mendedahkan, menelanjangi, mengagak-agihkan, mengekspos, mengelaborasikan, mengembangkan, menggambarkan, menggelar, menghamparkan, menguak, mengungkapkan, menguraikan, menjabarkan, menjelajahkan, menjelaskan, menjereng, mensyarahkan, menyibakkan, menyingkapkan, merentangkan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Agak-agih

 • Memaparkan
 • Membeberkan
 • Membentangkan
 • Mencatat
 • Mencuraikan
 • Menerangkan
 • Mengecam
 • Menggambarkan
 • Menghamparkan
 • Mengkritik
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan

Dedah

 • Memaparkan
 • Membeberkan
 • Membentangkan
 • Membongkar
 • Membuka
 • Memperlihatkan
 • Menampakkan
 • Menelanjangi
 • Mengekspos
 • Menguak
 • Menunjukkan
 • Menyelungkur
 • Menyibakkan
 • Menyingkapkan

Ekspos

 • Memajang
 • Memajankan
 • Memamerkan
 • Membeberkan
 • Membocorkan
 • Memperlihatkan
 • Mempertontonkan
 • Menampakkan
 • Mendedahkan
 • Menelanjangi
 • Menguak
 • Mengungkapkan
 • Menunjukkan
 • Menyingkapkan

Gelar

 • Julukan
 • Melaksanakan
 • Melangsungkan
 • Melebarkan
 • Membabarkan
 • Membeberkan
 • Membentangkan
 • Membuat
 • Mementangkan
 • Memperagakan
 • Mengembangkan
 • Menghamparkan
 • Menjereng
 • Menyelenggarakan
 • Sebutan
 • Titel

Jabar

 • Mahakuasa
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membeberkan
 • Memerikan
 • Memerinci
 • Memerincikan
 • Menakrifkan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Mendefinisikan
 • Menerangkan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Mengisahkan
 • Menguraikan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Menurunkan
 • Menyatakan
 • Menyuratkan
 • Merawikan
 • Meriwayatkan

Daftar Kata