Menjabarkan

“men-ja-bar-kan”


Apa sinonim dari kata Menjabarkan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Menjabarkan mempunyai 22 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Menjabarkan.

Sinonim Menjabarkan

 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membeberkan
 • Memerikan
 • Memerinci
 • Memerincikan
 • Menakrifkan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Mendefinisikan
 • Menerangkan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Mengisahkan
 • Menguraikan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Menurunkan
 • Menyatakan
 • Menyuratkan
 • Merawikan
 • Meriwayatkan

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari menjabarkan adalah memaparkan, membabarkan, membeberkan, memerikan, memerinci, memerincikan, menakrifkan, menceritakan, mencuraikan, mendefinisikan, menerangkan, mengembangkan, menggambarkan, mengisahkan, menguraikan, menjelajahkan, menjelaskan, menurunkan, menyatakan, menyuratkan, merawikan, meriwayatkan.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Agak-agih

 • Memaparkan
 • Membeberkan
 • Membentangkan
 • Mencatat
 • Mencuraikan
 • Menerangkan
 • Mengecam
 • Menggambarkan
 • Menghamparkan
 • Mengkritik
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan

Membayankan

 • Memaknakan
 • Memaksudkan
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membeberkan
 • Membentangkan
 • Memberitahukan
 • Menafsirkan
 • Menakbirkan
 • Menakwilkan
 • Menandakan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Menegaskan
 • Menerangkan
 • Mengagak-agihkan
 • Mengartikan
 • Mengelaborasikan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Mengulas
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Mensyarahkan
 • Menunjukkan
 • Menyatakan
 • Menyingkapkan

Membeber

 • Bercerita
 • Melebarkan
 • Memampangkan
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membayankan
 • Membentangkan
 • Membocorkan
 • Membuka
 • Mementangkan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Mendedahkan
 • Menelanjangi
 • Mengagak-agihkan
 • Mengekspos
 • Mengelaborasikan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Menggelar
 • Menghamparkan
 • Menguak
 • Mengungkapkan
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Menjereng
 • Mensyarahkan
 • Menyibakkan
 • Menyingkapkan
 • Merentangkan

Membeberkan

 • Bercerita
 • Melebarkan
 • Memampangkan
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membayankan
 • Membentangkan
 • Membocorkan
 • Membuka
 • Mementangkan
 • Menceritakan
 • Mencuraikan
 • Mendedahkan
 • Menelanjangi
 • Mengagak-agihkan
 • Mengekspos
 • Mengelaborasikan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Menggelar
 • Menghamparkan
 • Menguak
 • Mengungkapkan
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelajahkan
 • Menjelaskan
 • Menjereng
 • Mensyarahkan
 • Menyibakkan
 • Menyingkapkan
 • Merentangkan

Membentangkan

 • Melebarkan
 • Meluruskan
 • Memampangkan
 • Memaparkan
 • Membabarkan
 • Membayankan
 • Membeberkan
 • Membuntangkan
 • Mementangkan
 • Mencuraikan
 • Menebarkan
 • Menegangkan
 • Mengagak-agihkan
 • Mengedangkan
 • Mengelaborasikan
 • Mengembangkan
 • Menggambarkan
 • Menggelar
 • Menghamparkan
 • Mengulurkan
 • Menguraikan
 • Menjabarkan
 • Menjelaskan
 • Menjereng
 • Mensyarahkan
 • Menyimpirkan
 • Meregangkan
 • Merentangkan

Daftar Kata