Mengasese

“meng-a-se-se”


Apa sinonim dari kata Mengasese?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Mengasese mempunyai 11 sinonim.

Berikut adalah sinonim dari kata Mengasese.

Sinonim Mengasese

 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memberi
 • Membolehkan
 • Memenuhi
 • Memperkenankan
 • Mengabulkan
 • Mengamini
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyetujui

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari mengasese adalah meluluskan, membenarkan, memberi, membolehkan, memenuhi, memperkenankan, mengabulkan, mengamini, mengiyakan, mengizinkan, menyetujui.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Amin

 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memenuhi
 • Memperbolehkan
 • Memperkenankan
 • Memufakati
 • Mengabulkan
 • Mengasese
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyetujui

Membenarkan

 • Bersaksi
 • Melegalkan
 • Melegitimasikan
 • Meluluskan
 • Meluruskan
 • Memastikan
 • Memberi
 • Membetulkan
 • Membolehkan
 • Memperbaiki
 • Memperkenankan
 • Menahkikan
 • Menanggung
 • Menegaskan
 • Meneguhkan
 • Menerima
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Mengamini
 • Mengasese
 • Mengasi
 • Mengesahkan
 • Menghalalkan
 • Mengiakan
 • Mengijabkan
 • Mengikrarkan
 • Mengisbatkan
 • Mengoreksi
 • Menguatkan
 • Mengukuhkan
 • Menyempurnakan
 • Menyepakati
 • Menyervis
 • Menyesuaikan
 • Menyetujui
 • Menyungguhkan
 • Meralat
 • Mereparasi
 • Merestui
 • Perbolehkan
 • Percaya

Membetulkan

 • Melencangkan
 • Meluruskan
 • Mematut
 • Membenarkan
 • Membereskan
 • Memermak
 • Meminda
 • Memperbaiki
 • Mencocokkan
 • Mendandani
 • Menepatkan
 • Mengasese
 • Mengedit
 • Mengiyakan
 • Mengoreksi
 • Menyamakan
 • Menyervis
 • Menyesuaikan
 • Menyetujui
 • Menyunting
 • Meralat
 • Merapikan
 • Mereparasi
 • Merevisi

Membolehkan

 • Beri
 • Melegalkan
 • Melegitimasikan
 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memperkenankan
 • Menerima
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Mengakuri
 • Mengamini
 • Mengasese
 • Mengasi
 • Mengesahkan
 • Menghalalkan
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyepakati
 • Menyetujui
 • Merestui

Mengamini

 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memenuhi
 • Memperbolehkan
 • Memperkenankan
 • Memufakati
 • Mendukung
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Menganggukkan
 • Mengasese
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyetujui
 • Merestui

Daftar Kata