Mengizinkan

“meng-i-zin-kan”


Apa sinonim dan antonim dari kata Mengizinkan?

Menurut Tesaurus Indonesia kata Mengizinkan mempunyai 13 sinonim dan 1 antonim.

Berikut adalah sinonim dan antonim dari kata Mengizinkan.

Sinonim Mengizinkan

 • Meluluskan
 • Memberi
 • Memperbolehkan
 • Memperkenankan
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Mengakuri
 • Mengamini
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Menyepakati
 • Menyetujui
 • Merestui

Antonim Mengizinkan

 • Melarang

Kesimpulan

Sinonim atau kata lain dari mengizinkan adalah meluluskan, memberi, memperbolehkan, memperkenankan, mengabulkan, mengakui, mengakuri, mengamini, mengijabkan, mengiyakan, menyepakati, menyetujui, merestui.

Antonim atau lawan kata dari mengizinkan adalah melarang.

Catatan: Pastikan untuk memilih sinonim dan antonim yang sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan.

Kata lain yang terkait

Amin

 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memenuhi
 • Memperbolehkan
 • Memperkenankan
 • Memufakati
 • Mengabulkan
 • Mengasese
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyetujui

Membiarkan

 • Melakukan
 • Melepaskan
 • Melupakan
 • Membebaskan
 • Membelakangi
 • Membenamkan
 • Membengkalaikan
 • Memberikan
 • Membolehkan
 • Memerdekakan
 • Memetieskan
 • Memperbolehkan
 • Memperkenalkan
 • Menampik
 • Mencuaikan
 • Mendiamkan
 • Menelantarkan
 • Mengabaikan
 • Mengekalkan
 • Mengeloskan
 • Mengendapkan
 • Menggantungkan Perkara
 • Mengikhlaskan
 • Mengizinkan
 • Meninggalkan
 • Menolak
 • Menoleransi
 • Menumang
 • Menyerahkan
 • Merelakan

Membolehkan

 • Beri
 • Melegalkan
 • Melegitimasikan
 • Meluluskan
 • Membenarkan
 • Memperkenankan
 • Menerima
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Mengakuri
 • Mengamini
 • Mengasese
 • Mengasi
 • Mengesahkan
 • Menghalalkan
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyepakati
 • Menyetujui
 • Merestui

Memperkenankan

 • Melepaskan
 • Meluluskan
 • Memakbulkan
 • Memberi
 • Membiarkan
 • Membolehkan
 • Memenuhi
 • Memperbolehkan
 • Menerima
 • Mengabulkan
 • Mengakui
 • Menghalalkan
 • Mengijabkan
 • Mengiyakan
 • Mengizinkan
 • Menyepakati
 • Menyetujui
 • Merelakan
 • Merestui

Mengabsahkan

 • Melegalkan
 • Meluluskan
 • Memakbulkan
 • Membenarkan
 • Memberlakukan
 • Membuktikan
 • Memperkuat Hukum
 • Memperteguhkan
 • Memvalidasi
 • Meneguhkan
 • Menerima Secara Resmi
 • Menetapkan
 • Mengabulkan
 • Mengesahkan
 • Mengiakan
 • Mengiktiraf
 • Mengisbatkan
 • Mengizinkan
 • Menguatkan
 • Menjadikan Sah
 • Menyetujui
 • Menyungguhkan
 • Meratifikasikan
 • Meyakinkan

Daftar Kata