jabar

1
[ja-bar] (1) Yang Mahaperkasa (Allah); (2) mengubah (pecahan, ukuran, dan sebagainya) supaya menjadi bentuk lain yang lebih bersahaja atau menjadi golongan bentuk aljabar yang bersahaja; (3) menerangkan (menguraikan) secara terperinci.
Sinonim (Persamaan Kata)
Kesimpulan Kata "jabar" terdiri dari 5 karakter, memiliki 23 sinonim yaitu Mahakuasa, memaparkan, membabarkan, membeberkan, memerikan, memerinci, memerincikan, menakrifkan, menceritakan, mencuraikan, mendefinisikan, menerangkan, mengembangkan, menggambarkan, mengisahkan, menguraikan, menjelajahkan, menjelaskan, menurunkan, menyatakan, menyuratkan, merawikan, meriwayatkan.

Telusuri Tesaurus: